safety-worker

Persaingan kerjaya dalam bidang OSH semakin sengit; Junior vs Otai

Cabaran dalam persaingan kerjaya Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Occupational Safety and Health / OSH) sebenar tidak jauh berbeza dengan bidang-bidang yang lain. Samada dalam bidang kejuruteraan mahupun bidang ekonomi, masing-masing berdepan dengan persaingan sengit.

Jabatan Perangkaan Malaysia melaporkan pada suku pertama 2019, negara merekodkan seramai 516,600 penganggur. Ini situasi sebelum pandemik covid 19 melanda seluruh dunia. Keadaan ini dijangkakan akan menjadi lebih buruk setelah ekonomi negara mendapat kesan dari wabak tersebut. Pada Mac 2020, Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM) telah menjalankan satu kajian tentang kesan pandemik ini terhadap pekerjaan di Malaysia. Kajian ini mendapati bahawa 46.6% dari 168,182 responden telah pun terkesan dari segi pendapatan mahupun status pekerjaan mereka. Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia (MIER) pula menjangkakan 2.4 juta pekerjaan akan hilang dengan kebanyakkan pekerjaan tidak bergaji. MIER juga mengunjurkan ekonomi negara akan menguncup 2.9% pada tahun ini akibat Covid-19 berbanding tahun lalu.

Pada masa sama, rekod Jabatan Tenaga Kerja (JTK) Semenanjung menunjukkan seramai 238,286 individu termasuk 174,327 siswazah, telah mendaftar sebagai pencari kerja aktif dengan JobsMalaysia.  Adakah ini menunjukkan bahawa berlaku lambakan bekalan tenaga kerja dari kalangan graduan dan berkelulusan tinggi? Ada yang berpendapat terlalu ramai yang menyertai kursus-kursus akademik dan professional yang ditawarkan oleh institusi pengajian dan latihan. Ini dikatakan telah menyebabkan jumlah calon yang memohon untuk satu-satu kekosongan jawatan begitu tinggi dan mewujudkan persaingan sengit. Dalam konteks kerjaya OSH, ada yang mencadangkan agar dikurangkan tawaran program-program latihan kelayakan dan persijilan. Ini dikatakan dapat mengimbangi permintaan dan bekalan tenaga kerja dalam industri. Sekiranya digunakan justifikasi yang sama, adakah institusi pengajian sastera dan sains sosial juga harus mengurangkan tawaran program? Kerana jika merujuk statistik, lulusan jurusan ini juga merupakan golongan yang menghadapi kesukaran untuk memulakan kerjaya mereka? Sudah tentu cadangan itu tidak logik!

Persaingan dengan otai?

Terdapat juga pendapat dari kalangan individu yang baru menceburi bidang OSH mengatakan bahawa; kesukaran untuk mendapatkan tempat dalam kerjaya ini adalah diakibatkan oleh pengamal yang lebih senior yang cenderung untuk bertukar kerja dan bersaing dengan mereka. Majikan pula dikatakan lebih berminat menggajikan mereka yang hanya berpengalaman untuk mengisi kekosongan jawatan pengamal OSH di syarikat mereka. Keadaan ini mengakibatkan kesukaran dikalangan individu baru menceburi bidang OSH untuk meletakkan diri mereka dalam bidang ini.

Memang tidak dinafikan hak syarikat dan kepentingan untuk mendapatkan pengamal yang berpengalaman untuk  bertindak sebagai penasihat OSH ditempat kerja. Namun tanpa diberikan peluang, bagaimana pengamal-pengamal yang baru ini akan dapat menimba pengalaman? Perlu ditekankan bahawa bukan sahaja majikan, tetapi juga pengamal OSH senior perlu mengambil tanggungjawab bukan sahaja membuka peluang tetapi harus sanggup melatih dan berkongsi pengalaman dengan pengamal-pengamal baru.

Berdasarkan pemerhatian penulis, ada dari kalangan pengamal baru yang telah berputus asa setelah banyak permohonan jawatannya tidak berjaya.

Keadaan ini pastinya bukan sahaja merugikan individu tersebut, malah merugikan bidang Keselamatan dan Kesihatan itu sendiri. Setelah membelanjakan wang dan masa untuk mendapatkan kelayakan yang diperlukan, wajar individu yang ingin menceburi bidang OSH ini dibantu.

Walaubagaimanapun, adakah dakwaan tentang situasi persaingan antara pengamal senior dan pengamal junior ini benar? Dalam bahagian pertama artikel tentang cabaran kerjaya dalam bidang OSH, penulis telah membincangkan secara am tentang hal ini, mungkin ada benarnya. Ini kerana berdasarkan satu pemerhatian am, untuk satu kekosongan jawatan jawatan Pegawai Keselamatan dan Kesihatan (Safety and Health Officer/SHO) di beberapa syarikat kejuruteraan, hanya 35%~40% dari permohonan merupakan calon yang baru menceburi bidang OSH (pengalaman kerja KKP yang minima). Manakala selebihnya adalah calon-calon yang sudah bekerja dan berpengalaman lebih dari 5 tahun. Tetapi adakah ia benar-benar merupakan halangan utama dalam kerjaya seorang pengamal Keselamatan dan Kesihatan? Atau kegagalan mendapatkan tempat dalam kerjaya di bidang OSH adalah berpunca dari pelbagai faktor yang lain, yang mungkin lebih signifikan?

Bertukar-tukar kerja di kalangan pengamal OSH

Bukanlah sesuatu yang baru di kalangan pengamal KKP (OSH) sering mengamalkan ‘job hopping’ atas pelbagai sebab. Walaupun ia tidak serancak dahulu, situasi bertukat tempat kerja dalam masa kurang dari dua tahun masih lagi wujud. Ini terutama di kalangan pengamal yang sudah memiliki pengalaman kerja. Banyak syarikat masih menerima permohonan jawatan bukan sahaja dari pengamal baru tetapi juga yang berpengalaman. Ada yang berbuat demikian kerana bakal tamat kontrak, ingin mendapatkan pengalaman baru dari industri berbeza atau untuk meningkatkan bayaran gaji. Walau apa jua sebab ‘job hopping’, kesan dari hal ini boleh dilihat dari sudut positif dan sudut negatif.

Antara sudut positif adalah pastinya memberikan lebih nilai kepada pengamal KKP (OSH) dari segi gaji dan pengalaman berbeza. Selain itu, ia juga sebenarnya mencipta peluang untuk pengamal OSH yang lain mengisi kekosongan jawatan yang ditinggalkan. Dalam masa yang sama, ini juga memberi peluang kepada syarikat untuk mendapatkan khidmat pengamal OSH dengan pengetahuan dan kebolehan berbeza.

Ini akan mempelbagaikan ‘know how’ dalam amalan OSH di sesebuah syarikat.

Manakala antara sudut negatif pula, Job hopping di kalangan pengamal akan mewujudkan pandangan negatif di kalangan majikan terhadap golongan pengamal OSH. Ada rakan penulis dari kalangan staf sumber manusia (HR) yang mengatakan pengamal OSH ‘kurang setia’ kepada syarikat. Ini boleh memberikan kesan kepada kerjaya pengamal OSH yang menggantikan tempatnya dari segi kepercayaan syarikat kepadanya, peluang latihan dan lain-lain. ‘Job hopping’ di kalangan senior juga sudah tentu akan mengurangkan peluang pengamal baru untuk berjaya dalam saingan jawatan yang dipohon. Dengan jumlah permohonan yang tinggi untuk satu-satu jawatan, ia boleh menimbulkan tanggapan bahawa berlaku ‘lambakan’ bekalan tenaga kerja pengamal OSH. Ini juga dilihat telah memberikan kesan kurang baik dalam penentuan tangga gaji bagi jawatan yang tawarkan.

Persaingan mendapatkan tempat

Tanpa mengira samada pengamal OSH yang baru atau senior, realitinya persaingan dalam kerjaya Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan memang semakin sengit. Pengamal perlu terus fokus dalam persaingan secara sihat dan bijak mengambil peluang untuk ‘menonjol’ dan ‘menjual diri’ dalam bidang ini. Tiada istilah ‘otai’ yang selamanya signifikan. Sepanjang penglibatan dalam kerjaya sebagai pengamal OSH, penulis telah melihat pelbagai situasi bagaimana golongan yang memulakan kerjaya lebih lewat berbanding dengan golongan ‘otai’, kini mampu ‘berdiri sama tinggi’ dengan yang lain.

Apa yang penting ialah usaha dan pembelajaran secara berterusan harus ditanam dalam diri masing-masing dan dijadikan etika dalam kerjaya ini. Malah ia juga wajar diguna pakai dalam apa jua bidang pekerjaan. Persaingan kerjaya umpama perlumbaan, pengamal OSH yang memiliki lebih banyak ilmu, pengalaman dan jaringan professional akan berada di hadapan. Walaupun pada peringkat awal penglibatan, seorang pengamal OSH mungkin mempunyai pelbagai kekurangan untuk bersaing, namun tidak mustahil untuk dia memintas saingan yang lebih senior sekiranya sanggup menggandakan usaha dalam tiga perkara iaitu;

  1. Memenuhi syarat asas kelayakan (Qualify)
  2. Menimba ilmu atau / dan menambah pengalaman tanpa henti (Know how)
  3. Melebarkan jaringan profesional

Hanya dengan menggandakan usaha dalam tiga perkara ini (tanpa menolak bahawa rezeki dari Nya adalah penentu muktamad), maka pengamal akan mampu memintas saingan yang berada ‘di hadapan’.

Setelah satu-satu permohonan jawatan ditolak, sejauh manakah seorang pengamal sanggup menggandakan usaha ke atas tiga perkara ini tanpa putus asa? Usaha bagaimana pula yang harus digandakan? Usaha yang dilakukan perlu terancang, bijak dan focus terhadap penambahbaikan nilai diri dan kemampuan sebagai pengamal OSH. Pastinya banyak pengorbanan harus dilakukan untuk menambah kemampuan diri kerana tiada jalan mudah untuk mencapai suatu kejayaan. Selagi anda berusaha, anda tidak akan gagal. Kegagalan adalah titik dimana sesorang itu berhenti berusaha dan mengalah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *