Pemeriksaan keselamatan berjaya mengurangkan kemalangan

Di sebuah tempat kerja suatu program pemeriksaan keselamatan adalah sangat penting untuk mencegah insiden, kecederaan dan penyakit. Lebih-lebih lagi jika terdapat penggunaan peralatan atau bahan yang berpotensi mendatangkan kemudaratan, atau jika ada aktiviti yang berisiko dijalankan.

Melalui pemeriksaan keselamatan Read more

Read More