Home

Intesh solutions

IntESH menyediakan penyelesaian teknologi digital yang merangkumi teknologi maklumat terkini untuk memastikan pelaksanaan Sistem Pengurusan EHS dengan lancar dan produktif.

IntEsh smartool

RM150

SmarTool merupakan sistem digital dalam bentuk perisian atas talian bagi pelaksanaan;
1. Pemeriksaan keselamatan dan kesihatan tempat kerja dan;
2. Mengenalpasti Hazad, Mentaksir Risiko dan Menetapkan langkah kawalan (HIRARC)

SmarTool boleh digunakan dengan menggunakan komputer dan telefon pintar mudah alih membolehkan aktiviti merekod data bagi pemeriksaan dan HIRARC dilakukan terus dari tempat kerja.
Analisa maklumat yang direkodkan diterjemahkan kepada bentuk laporan dan statistik menjadikan nilai tambah bagi pemeriksaan dan HIRARC yang dilaksanakan.

intesh e-tutor

RM40

Perlu semakan untuk peperiksaan SHO? Tidak perlu bimbang, kami sediakan anda dengan set soalan yang berlandaskan modul.

Daftar akaun

Untuk maklumat lanjut, anda boleh hubungi atau whatsapp ke:

Najib: 016- 368 9498

Atau anda boleh tinggalkan pesanan dan kami akan hubungi anda.